Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Упатства за DHL Express увоз: Македонија

Упатства за испраќање, стандардни забрани и рестрикции кои треба да се земат во предвид кога се испраќаат експресни пратки до Македонија.

Забранети стоки за Македонија

Испраќање на стоки-што треба да знаете

Извесни стоки се сметаат за „ не документи“ и треба да бидат придружувани со фактура или во некои случаи додатни царински документи. Други стоки едноставно се сметаат за „документи“ и за нив е потребно само пополнет DHL товарен лист. Следната листа објаснува што треба да направите за да испратите различен тип на стоки.

Стоки-документи (потребно е само товарен лист на DHL)

План Проект
Табели и Графикони
Компјутерски исписи
Документи, општ бизнис
Фактури, пополнети
Списанија, периодични списанија и дневни весници
Ракописи
Музика, испечатена или ракопис
Пасоши
Фотографии
Планови/ нацрти-арх./индуст/инж..
Ценовник
Распоред за превоз
Барање за виза
Годишни извештаи
Празни/ Необработени Формулари
Книшки/ Брошури (нерекламен материјал)
Каталози
Чекови, откажани (НИ)
Дипломатска пошта
Цртежи, техничко/архитектонски/ инжинерски
Прирачници, технички
Парични налози
Памфлети
Фотографии како дел од бизнис извештаи
Товарен лист- компјутерски издаден

Стоки за кои треба да стапите во контакт со Вашиот локален претставник на услуга на клиенти за да ги разјасните условите за испраќање

Рекламни брошури/памфлети
Авионски билети/издадени/заверени
Уметнички изработки вкл. Цртежи/докази/нацрти
Книги: тврд повез/обичен повез/ неком. употреба
Календари
Кредитни картички (НИ)
Микрофиш и микрофилм
Весници
Публикација, не за широка употреба
Авионски билети, непополнети (НИ)
Визит картички
Кредитни картички. Празни (НИ)
Етикети
Мапи географски карти
Негативи, вклучувајќи рендген снимки, филмски фолии
Лична пошта
Поштенски пликоа
Ценовник за облека
Слајдови
Сите други стоки по природата се „не документи“ и треба да бидат придружувани со товарен лист на DHL и фактура.