Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Објаснување на царинската терминологија

Царината има свој сопствен јазик како и треминологија која може да биде некогаш малку комплицирана. Нашиот речник ги преставува некои од вообичаените термини на кои ќе наидете кога ќе испраќате стоки кои интернационално подлежат на царина.