Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Водич при испраќање на опасни материи

DHL Express има значајно искуство во транспортот на опасни материи. Научете повеќе за условите и регулативите, за да се осигурате дека вашите пратки се целосно согласни со нив.

Испраќање на опасни материи

DHL е лиценциран превозник на опасни материи и како водечка транспортна и логистичка компанија, DHL Express се придржува кон следните регулативи:
  • IATA за воздушен транспорт, кој се применува во сите земји кои работат под ICAO регулативите и било која воздухопловна компанија која работи по IATA регулативите.
  • ADR за патен транспорт, применлив во сите земји кои ја имаат прифатено ADR конвенцијата во нивните легислативи и, дополнително во Европа, EU директивите во врска со транспортот на опасни материи
  • Други применливи локални легислативи, во зависност од потеклото, транзитот и дестинацијата на пратката.
Доколку не сте сигурни кои регулативи се применливи за Вас, Ве молиме контактирајте го Секторот за грижа за корисници.