Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Додаток за авионско гориво

Промените во цената на горивото резултираат со промена во севкупните трошоци во транспортната индустрија, што доведе до потреба за постоење на променлива т.н. "додаток за авионско гориво", којa во зависност од движењето на цените на горивото, може да се зголемува, намалува или да биде отстранета.

Додатокот за гориво за меѓународните пратки испратени со услугите за Временски одредена достава ќе се заснова врз цената на USGCExternal Link / New Window керозински тип на авионско гориво (изведена според извештајот од Министерството за Енергетика на САД).
Применувањето на индексот ќе има задоцнување од два месеци. На пример, просечната месечна цена на горивото во Јануари се користи за да се одреди додатокот за авионско гориво за Март. Ова се должи на датумот на објавување на податоците на светската берза.


ДХЛ Експрес го задржува правото да го промени индексот на додатокот за авионско гориво и ценовникот со или без известување. Сумата и времетраењето на примена на додатокот за авионско гориво ќе бидат определени исклучиво од страна на ДХЛ.