Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Достапност

Нашата страна е креирана за да ги задоволи последните WCAG стандарди.

Што е Достапност на интернет?

Целта на достапноста е да ги направи интернет страните употребливи за лица со сите способности и за оние со хендикеп. Ова бара интернет страните да бидат така дизајнирани за да може сите корисници да имаат еднаков пристап до информациите и финкционалноста.

Кој Стандард на Достапност го користи DHL?

DHL има ги изградено своите интернет страни за купувачи со согласност со Web Content Accessibility Guidelines – WCAG (Интернет Водичи за Достапност на Содржина) 2.0. Level AA и стандардите за согласност на ARIA се следени во кодовите HTML и CSS на интернет страната на DHL.

Прочитајте за Интернет Водичи за Достапност на Содржината External Link / New Window: Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0