Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Водич при испраќање на опасни материи

DHL Express има значајно искуство во транспортот на дозволени опасни материи. Научете повеќе за условите и регулативите, за да се осигурате дека вашите пратки се целосно согласни со нив.

Испраќање на опасни материи

DHL е лиценциран превозник на опасни материи и како водечка транспортна и логистичка компанија, DHL Express се придржува кон следните регулативи:
  • IATA за воздушен транспорт, кој се применува во сите земји кои работат под ICAO регулативите и било која воздухопловна компанија која работи по IATA регулативите.
  • ADR за патен транспорт, применлив во сите земји кои ја имаат прифатено ADR конвенцијата во нивните легислативи и, дополнително во Европа, EU директивите во врска со транспортот на опасни материи (Советник за безбедност во врска со опасните материи)
  • Испраќачите се одговорни да потврдат дали нивните пратки со опасни материи ќе патуваат до нивната дестинација по воздушен или копнен пат и соодветно на тоа да ја подготват пратката.
До колку не сте сигурни кои регулативи се применливи за вас, ве молиме контактирајте со Грижа на корисници и побарајте да зборувате со вашиот локален експерт за Опасни материи Грижа за корисници.