Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Осигурување на патен товар

Само во Европа секоја година се губи или се краде роба вредна повеќе милијарди евра. И покрај високиот квалитет и перформанси на решенијата на ДХЛ камионскиот превоз, оштетување или загуба на пратките предизвикани од надворешни фактори може да им се случи и на нашите клиенти.

Во Европа одговорноста на компаниите кои овозможуваат услуги за камионски транспорт, вообичаено е ограничена со ЦМР регулативи ( Конвенција за Договор за Меѓународен транспорт на стоки по копнен пат). Во секој случај, во ситуација на загуба или оштета овие ограничувања често не ја претставуваат реалната вредност на стоката.

Во согласност со транспортните услуги, ДХЛ Камионски транспорт, на Ваше барање може да обезбеди и соодветно осигурување. Ова Ви дава финансиска заштита против поголемиот број на ризици од физичко губење или оштетување предизвикано од надворешни фактори. Поради тоа, клиентите кои се корисници на осигурување прикамионски транспорт на пратката, може значително да ги намалат финансиските влијанија, предизвикани од овие непријатни настани.