Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 
10000 1000 1000 true

Водечки логистички добавувач (ВЛД)

Во DHL, да се биде Водечки логистички добавувач (ВЛД) значи да се поттикнување и управување со промените низ целиот синџир на снабдување, со цел да се задоволуваат променливите деловни побарувања и побарувања од клиентите. Ние ова го правиме преку Воведување на наклонети логистички процеси, Оптимизација на логистичките мрежи и Донесување на континуирани подобрувања и намалувања на трошоците.

Клучни придобивки:

  • Вашите оперативни трошоци ќе се намалат, во дистрибуцијата, во транспортот во набаките и во персоналот
  • Вашиот работен капитал ќе се биде понизок, бидејќи вашата залиха ќе се намали и вашите циклуси на нарачки ќе се скратат
  • Вашиот фиксен капитал ќе се намали, со тоа што вашата мрежа ќе стане по флексибилна и ќе уживате повисока употребливост на вашите средства
  • Ова сето значи подобрен квалитет на производите, достапност и изведба на услугите за клиентите, дополнително на намалените капитални инвестиции, зголемена профитабилност и поголема вредност на акциите